Our Blog

neuromythen

Reflecteren en zelfreflectie voor jouw professionele ontwikkeling

Reflectie is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Het betekent stilstaan bij wat je hebt gedaan, welke keuzes je hebt gemaakt en hoe je dit in de toekomst kunt verbeteren.

 Het helpt om je sterke punten te benadrukken en je zwakke punten te identificeren. Wanneer je reflecteert, krijg je inzicht in handelen en kun je eventuele valkuilen vermijden.

Read More
Intern begeleider

Alles wat je moet weten over de Roos van Leary

De Roos van Leary is een bekende theorie die draait om gedrags- en interactiepatronen, ontwikkeld door Timothy Leary. Dit is een invloedrijke figuur in de psychologie en heeft veel bijgedragen aan de studie van menselijk gedrag en interacties tussen mensen.

Read More
Klassenmanagement onderwijs

Verbeter de leeromgeving met effectief  klassenmanagement

Klassenmanagement is van cruciaal belang in het onderwijs voor het creëren van een veilige en effectieve leeromgeving voor leerlingen. Daarnaast omvat het alle maatregelen die een leerkracht neemt.

Ook verwijst het naar de maatregelen die een leerkracht neemt om een positief werkklimaat te creëren en om het leerproces te ondersteunen. Het omvat ook het ondernemen van actie om problemen te voorkomen en een veilige en gestructureerde leeromgeving te waarborgen.

Read More
Veerkracht in het onderwijs

Bouwen aan veerkracht door het uiten van emoties

Emoties zijn een fundamenteel onderdeel van ons menselijk bestaan. Vanaf jonge leeftijd leren we emoties te herkennen, te begrijpen en uit te drukken. Voor kinderen kan het uiten van emoties een uitdaging zijn, vooral als ze nog niet volledig begrijpen wat ze voelen of waarom ze zich zo voelen. Maar het leren uiten van emoties is een belangrijke stap om veerkracht op te bouwen.

Read More
Klassenconsultatie

Het belang van klassenconsultaties

Het implementeren van onderwijsvernieuwingen kan een uitdagende taak zijn voor leraren en schoolbesturen. Vaak is het lastig om te weten waar te beginnen en hoe de vernieuwingen het beste kunnen worden geïmplementeerd in de klas. Dit is waar klassenconsultaties door externen van onschatbare waarde kunnen zijn.

Read More
Vilan

10 Tips voor goed management in organisatieverandering

Verandering is onvermijdelijk in organisaties. Het kan gaan om veranderingen in de bedrijfsprocessen, in de technologie die wordt gebruikt of in de bedrijfscultuur. Veranderingen kunnen echter vaak moeilijk zijn voor medewerkers en daarom is verandermanagement een essentiële vaardigheid voor elke manager.

Read More