Our Blog

organisatiecultuur

Een wetenschappelijke beschouwing van organisatiecultuur

Intervisie en supervisie zijn beide waardevolle instrumenten voor professionele ontwikkeling en groei in het onderwijs. Deze vormen van begeleiding en reflectie bieden docenten en onderwijsprofessionals de kans om hun werkpraktijken te verbeteren en hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen en uit te breiden.

Read More
leerkuil

De 7 gedachten die horen bij de leerkuil

Het proces van leren kan goed worden beschreven aan de hand van de leerkuil. De learning pit, volgens de theorie van James Nottingham, geeft weer wat er met iemand gebeurt op het moment dat er iets nieuws wordt geleerd. Welke gedachten komen erbij kijken? En welke obstakels moeten worden overwonnen om weer uit de kuil te kunnen klimmen? Het doel is om leerlingen met een fixed mindset te stimuleren om een growth mindset te ontwikkelen. In dit artikel neem ik je mee de leerkuil in en beschrijf ik de 7 gedachten die in iemand op kunnen komen tijdens dit proces.

Read More
breinvriendelijk onderwijs

Zelfregulerend leren bevorderen met metacognitie

Om op een efficiënte en zelfstandige manier tot leren te komen is het van belang om je eigen leerproces te kunnen monitoren en sturen. Metacognitieve leerstrategieën bevorderen dit proces van zelfregulerend leren leren. In dit artikel neem ik je mee in wat metacognitie is en besteed ik aandacht aan het eerste cluster van de leerstrategieën.

Read More