Artikel Vilan

Breinvriendelijk onderwijs stimuleren

Breinvriendelijk onderwijs stimuleren? Ontdek welke principes echt werken. Aan de slag?
breinvriendelijk onderwijs

Onthouden leerlingen wat je zegt?

Als docent in het basisonderwijs sta je dagelijks voor de uitdaging om een zee van kennis over te brengen aan jonge, welwillende, maar snel afgeleide kinderen.

“Hoeveel van deze informatie wordt werkelijk verwerkt en behouden door de kinderen?”

De realiteit is dat kinderen niet alle informatie die ze gedurende een schooldag ontvangen, kunnen verwerken. Dit roept de vraag op: Hoe kunnen we het onderwijsproces zo inrichten dat het optimaal aansluit bij de natuurlijke leerwijze van kinderen?

Het antwoord ligt in het concept van breinvriendelijk onderwijs. Deze benadering houdt rekening met de werking van de hersenen tijdens het leren en streeft naar een optimale inrichting van het onderwijsproces. Het is gebaseerd op de principes van vooraanstaande onderwijsexperts zoals Spencer Kagan en Eric Jensen, die de fundamenten van breinvriendelijk onderwijs hebben verkend en ontwikkeld.

Deze benadering biedt niet alleen theoretische inzichten, maar ook praktische interventies die je direct in de klas kunt toepassen.

Hier komt Vilan in beeld. Wij zijn een onderwijsadviesbureau dat gespecialiseerd is in breinvriendelijk onderwijs. Vilan onderscheidt zich door het aanbieden van op maat gemaakte trainingen die diep ingaan op de principes en praktijken van breinvriendelijk onderwijs. Deze trainingen worden aangevuld met klassenbezoeken, interviewmomenten, en persoonlijke coachingsgesprekken, geleid door de ervaren eigenaresse Ilse Jacobs.

Vilan gaat verder dan alleen breinvriendelijk onderwijs; het bureau biedt ook expertise in gebieden zoals executieve functies, mindset-ontwikkeling, talentontwikkeling en veerkracht.

Elk programma wordt volledig aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van de school, met mogelijkheden voor zowel uitgebreide trajecten als losse sessies.

Haal jij al alles uit de leercurve van je leerlingen? Ontdek hoe Vilan’s breinvriendelijke onderwijsaanpak je hierbij kan helpen.

Waar start je met breinvriendelijk onderwijs? 6 principes van Kagan

Allereerst nemen we een kijkje in zes belangrijke principes van het breinvriendelijke onderwijs. We hebben ze als triggerende vragen opgesteld, om jullie ook alvast te stimuleren hier meer over te leren.

1. Heeft iedereen ontbeten?

Als leerkracht moet je beseffen dat hersenen enorm veel energie verbruiken. Onze hersenen gebruiken maar liefst 20% van de totaal ingenomen calorieën.

Kagan benadrukt dat voeding een fundamentele behoefte is. Naast calorieën is het ook cruciaal dat de hersenen voldoende zuurstof krijgen. Zorg dus voor een goed geventileerde klas en stimuleer fysieke activiteiten die de bloedsomloop bevorderen.

Kagan wijst ook op het belang van voldoende hydratatie en een evenwichtig dieet voor optimale hersenfunctie.

2. Voelen ze zich veilig?

Veiligheid in de klas is essentieel voor breinvriendelijk onderwijs. Als leerlingen zich veilig voelen, zijn ze ontvankelijker voor leren. Creëer een omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces en waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Een voorbeeld is het opstellen van klassenregels samen met de leerlingen, zodat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de prettige sfeer met elkaar.

 

3. Is er een gevoel van ‘samen’?

Kagan benadrukt het belang van een sterk sociaal-cognitief netwerk in de klas. Het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid en samenwerking is cruciaal. Zorg voor groepsactiviteiten waarbij leerlingen samenwerken en van elkaar leren. Dit stimuleert niet alleen sociale vaardigheden, maar versterkt ook het gevoel van gemeenschap en verbondenheid.

 

4. Hebben we er zin in?

Positieve emoties zijn een krachtige motor voor het leren. Kagan stelt dat positieve emoties ons denkvermogen versterken. Vier successen samen, zet spelletjes en interactieve oefeningen in om een vrolijke en dynamische leeromgeving te creëren. Zo worden de hersenen positief geprikkeld en wordt het leren leuker. Voor iedereen!

 

5. Is iedereen betrokken?

Alles wat aandacht krijg groeit! Dit principe onderstreept het belang van aandacht in de leeromgeving. Niet alles wat je aanbiedt, zal even interessant zijn voor je leerlingen. Gebruik technieken zoals actief luisteren, het maken van aantekeningen, en interactieve discussies om de aandacht vast te houden. Zorg ook voor variatie in lesmateriaal en methodes om de interesse van leerlingen te wekken en te behouden.

 

6. Spreekt het aan?

De juiste prikkels zijn essentieel voor effectief leren. Zorg ervoor dat de leerervaring rijk is aan diverse stimuli. Gebruik visuele hulpmiddelen, liedjes en verhalen om de lesstof tot leven te brengen. Dit helpt niet alleen om de aandacht van de leerlingen te houden, maar stimuleert ook hun creativiteit en denkvermogen.

Door deze principes van Kagan toe te passen, kun je als docent het onderwijsproces optimaliseren, zodat je leerlingen op een natuurlijke en effectieve manier leren.

breinvriendelijk onderwijs

Krachtig onderwijzen en brain-based learning

Erik Jensen is een voormalige docent en heeft zich ruim 20 jaar verdiept in het vertalen van neurologische kennis naar praktische toepassingen in de klas. Hij is bekend geworden met het boek “Brain Based Learning”, de vrije vertaling van breinvriendelijk onderwijs. Wij zien de principes van Jensen als belangrijk uitgangspunt in het bereiken van een breinvriendelijke leeromgeving.

 

We delen graag onze belangrijkste take-aways:

  • Jensen benadrukt het belang van het creëren van rijke, multisensorische leerervaringen. Gebruik visuele, auditieve en kinesthetische activiteiten om het leren te verrijken.

  • Volgens Jensen moeten lessen emotioneel boeiend zijn. Dit kan door het verbinden van lesmateriaal met de persoonlijke ervaringen of interesses van leerlingen.

  • Beweging is cruciaal voor de hersenontwikkeling en het leren. Jensen adviseert regelmatige, korte bewegingsactiviteiten om het leren te stimuleren.

  • Hij wijst op het belang van een stressvrije leeromgeving. Stress belemmert het leren, dus het creëren van een ondersteunende en positieve sfeer is essentieel.

  • Jensen pleit voor gedifferentieerd onderwijs dat rekening houdt met de diverse leerstijlen en capaciteiten van leerlingen.

  • Constante feedback en zelfreflectie zijn volgens Jensen essentieel voor het leerproces. Dit helpt leerlingen hun denken en leren te verfijnen.

  • Het leggen van verbindingen tussen nieuwe informatie en reeds bekende concepten helpt volgens Jensen bij het verankeren van kennis.

  • Stimuleer nieuwsgierigheid en onderzoekend leren. Jensen gelooft dat leerlingen het best leren wanneer ze actief betrokken en nieuwsgierig zijn.
breinvriendelijk onderwijs

Samen met ons aan de slag?

Sta eens stil bij de manier waarop je momenteel onderwijs geeft.

Sluit jouw aanpak goed aan bij de natuurlijke ontwikkeling van je leerlingen? Gebruik je de principes van breinvriendelijk onderwijs al in je dagelijkse lesgeven of ben je nog niet bekend met deze methodieken?

Het wordt steeds gebruikelijker om specifieke sessies in te plannen om dergelijke belangrijke onderwijsmethoden onder de knie te krijgen.

Met de training Breinvriendelijk Onderwijs van Vilan kun je in korte tijd grote stappen maken. Deze training biedt je praktische handvatten waarmee je jouw leerlingen op een breinvriendelijke manier kunt stimuleren.

Het mooie is dat dit niet veel extra moeite of energie kost. Je zal merken dat je, met de juiste kennis en tools, aanzienlijke vooruitgang kunt boeken in de groei en ontwikkeling van je leerlingen.

Bijvoorbeeld, door het integreren van de principes van Erik Jensen en Spencer Kagan in je lessen, kun je een leeromgeving creëren die zowel uitdagend als ondersteunend is. Of je nu werkt aan het verbeteren van sociale interacties in de klas, het stimuleren van positieve emoties, of het bieden van diverse prikkels, deze training zal je voorzien van de nodige inzichten en technieken.

Voor vragen of meer informatie over de training breinvriendelijk onderwijs, neem contact met ons op via het contactformulier.

Delen:

Interessante artikelen

Stuur een bericht

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google's Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing