Onderwijsadvies voor de RVKO

Naast trajecten, trainingen en lezingen, verzorgt Vilan ook onderwijsadvies. Zo ondersteunden we de RVKO met inzicht krijgen in de onderwijskwaliteit van hun scholen op basis van het inspectiekader. Daarnaast deelden we onze expertise in inspectietrajecten in de denktank. Benieuwd hoe deze samenwerking eruitzag? Lees dan deze case. 

Kwaliteitsinspectie van 23 basisscholen

In opdracht voor de RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, was Vilan betrokken bij het in beeld brengen van de onderwijskwaliteit van de basisscholen die onder de stichting vallen. Vanuit de inspectie wordt verwacht dat scholenbesturen zicht hebben op de onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn besturen er ook verantwoordelijk voor dat de kwaliteit gewaarborgd is op de scholen. Om die reden heeft de RVKO de afgelopen jaren een team onderwijskwaliteit opgezet en is deze audit uitgevoerd.

Om de onderwijskwaliteit stichtingbreed inzichtelijk te krijgen, heeft de RVKO een nulmeting uitgevoerd. De kwaliteit van alle 67 scholen die aangesloten zijn bij dit katholieke scholenbestuur moest in kaart worden gebracht op basis van het inspectiekader. En daar heeft Vilan bij geholpen. In totaal hebben wij de kwaliteit onderzocht van 23 scholen. Dit deden we aan de hand van een documentenanalyse van de kwaliteitsinstrumenten, een door de scholen ingevulde zelfevaluatie en een kwaliteitsgesprek met het MT. De informatie bundelden we vervolgens in het organisatiebrede format van de RVKO. Zo werd de kwaliteit van alle scholen op dezelfde manier verwerkt. 

onderwijsadvies

Naast de uitvoerende ondersteuning was Vilan ook onderdeel van de denktank. Vanuit onze ervaring met de kwaliteitsinspectie bij een andere stichting, leverden we een bijdrage aan het opzetten en uitvoeren van het proces. Zo deelden we onze expertise in het uitvoeren van inspectietrajecten vanuit bestuursniveau en het voeren van kwaliteitsgesprekken. Vilan was als sparringpartner betrokken in de denktank, maar we waren niet verantwoordelijk voor het ontwikkelproces.

Onderwijsadvies voor jouw organisatie

In deze samenwerking hebben we de RVKO geholpen met het onderzoeken van de onderwijskwaliteit van hun scholen. Dit is een voorbeeld van hoe ons onderwijsadvies eruit kan zien, maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Leerkrachtvaardigheden verbeteren, een nieuw onderwijssysteem implementeren of eigenaarschap van leerlingen vergroten: wij helpen graag met onderwijsadvies in de breedste zin van het woord. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?