Traject zicht op ontwikkeling

In het traject zicht op ontwikkeling helpen we drie basisscholen data om te zetten naar planmatig handelen in de klas. Middels trainings- en verdiepingsmomenten trainen we leerkrachten en het MT data te evalueren, plannen en uitvoeren. Benieuwd hoe dit traject er precies uitziet? Lees dan deze case.

Onderwijs verbeteren op basis van data

Observaties, gesprekken en toetsen: heel de dag door verzamelen leerkrachten data van leerlingen. Maar hoe vertaal je deze data in een plan en hoe voer je dit vervolgens in de praktijk uit? Die vragen legden Basisscholen De Akkers en De Paus Johannes bij Vilan neer. In het traject zicht op ontwikkeling behandelen we samen met deze scholen de cyclus die je doorloopt van data naar implementatie: de EPU-cyclus (evaluatie, plannen en uitvoeren). 

Voorafgaand aan het traject voerden we een documentenanalyse voor De Akkers en De Paus Johannes uit. Hierin brachten we in kaart hoe de scholen de analyse op dat moment uitvoerden. Dankzij deze documentenanalyse konden wij met ons traject precies aansluiten op het punt in de cyclus waar de scholen zich bevonden. Naast het team van De Akkers en De Paus Johannes sloten ook de intern begeleiders van de Theresiaschool aan bij dit traject. Voor deze basisscholen hebben we een traject samengesteld met trainings- en verdiepingsmomenten.

  • Trainingsmomenten: We verzorgen drie trainingsmomenten aan de teams van de basisscholen. In deze trainingsmomenten doorlopen we de gehele EPU-cyclus. We trainen leerkrachten data te analyseren en interpreteren en dit te om te zetten in een plan. Aansluitend maken we ook de vertaalslag naar hoe zo’n plan er in de praktijk uitziet.   
  • Verdiepingsmomenten: Ook organiseren we twee verdiepingsmomenten met het MT om hen te leren hoe ze leerkrachten het best begeleiden. In het eerste verdiepingsmoment lichten we de gehele EPU-cyclus door. Het tweede verdiepingsmoment verzorgen we een training over coachingstechnieken. Hierin trainen we het MT hoe ze de juiste vragen stellen die leraren aan het denken zetten.

In dit traject combineren we trainings- en verdiepingsmomenten met elkaar om datagestuurd werken optimaal te implementeren. In de basis trainen we de leerkrachtvaardigheden op de scholen, zodat leraren zelf data om kunnen zetten in plannen en dit toe kunnen passen in de praktijk. Aanvullend trainen we het MT in het coachen van leraren in deze cyclus. Door de beschikbare data goed te analyseren, haal je boven waar de behoefte van leerlingen ligt en kun je zo het onderwijs verbeteren. 

Een traject op jouw school

Het traject zicht op ontwikkeling is een voorbeeld van hoe een traject bij Vilan eruit kan zien. Onze trajecten stellen we volledig op maat samen. Trainingen, coachingsgesprekken, intervisiemomenten of sessies met het MT: de invulling van onze trajecten is afhankelijk van de doelen en wensen van jouw school of onderwijsinstelling. Benieuwd hoe een traject bij Vilan jouw onderwijs kan verbeteren? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?