Our Blog

breindidactiek

De 6 principes voor krachtige breindidactiek

Om jouw lessen zo in te richten dat je optimaal tegemoet komt aan de leerbehoeften van de leerlingen is het belangrijk de 6 principes een plek te geven in jouw lesontwerpen. Dit kan heel gemakkelijk door het toepassen van de deze breinprincipes.
Heb je deze in meer of mindere mate ingebouwd in jouw les? Dan is de kans groot dat de leerlingen veel van de aangeboden stof zullen begrijpen en onthouden!

Read More
breinvriendelijk-onderwijs

Breinvriendelijk onderwijs volgens de 6 principes van Kagan

Er is steeds meer bekend over de werking van het brein. Zo weten we dat het brein zeer plastisch is en daardoor in staat om continu nieuwe verbindingen te blijven maken en dus te leren. Ook is uit onderzoek gebleken dat de hersenen voorkeur hebben voor bepaalde manieren van leren. Door hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in ons onderwijs zijn we in staat zo efficiënt mogelijk les te geven waardoor onze leerlingen optimaal tot leren kunnen komen. Met de volgende 6 principes als uitgangspunten leg jij de basis voor breinvriendelijk onderwijs!

Read More