Our Blog

breinvriendelijk onderwijs

Zelfregulerend leren bevorderen met metacognitie

Om op een efficiënte en zelfstandige manier tot leren te komen is het van belang om je eigen leerproces te kunnen monitoren en sturen. Metacognitieve leerstrategieën bevorderen dit proces van zelfregulerend leren leren. In dit artikel neem ik je mee in wat metacognitie is en besteed ik aandacht aan het eerste cluster van de leerstrategieën.

Read More