Our Blog

Klassenmanagement onderwijs

Verbeter de leeromgeving met effectief  klassenmanagement

Klassenmanagement is van cruciaal belang in het onderwijs voor het creëren van een veilige en effectieve leeromgeving voor leerlingen. Daarnaast omvat het alle maatregelen die een leerkracht neemt.

Ook verwijst het naar de maatregelen die een leerkracht neemt om een positief werkklimaat te creëren en om het leerproces te ondersteunen. Het omvat ook het ondernemen van actie om problemen te voorkomen en een veilige en gestructureerde leeromgeving te waarborgen.

Read More
Klassenconsultatie

Het belang van klassenconsultaties

Het implementeren van onderwijsvernieuwingen kan een uitdagende taak zijn voor leraren en schoolbesturen. Vaak is het lastig om te weten waar te beginnen en hoe de vernieuwingen het beste kunnen worden geïmplementeerd in de klas. Dit is waar klassenconsultaties door externen van onschatbare waarde kunnen zijn.

Read More
Coaching externen

Het belang van coaching door externen in het onderwijs

Coaching door externe professionals is een waardevol instrument voor leraren en onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Externe coaches zijn getrainde professionals die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en ondersteunen van leraren en schoolleiders bij het verbeteren van hun prestaties en het ontwikkelen van hun vaardigheden. Deze coaches hebben brede kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en kunnen scholen helpen om zich te verbeteren op verschillende niveaus.

Read More
Supervisie, intervisie

De meerwaarde van intervisie en supervisie in het onderwijs

Intervisie en supervisie zijn beide waardevolle instrumenten voor professionele ontwikkeling en groei in het onderwijs. Deze vormen van begeleiding en reflectie bieden docenten en onderwijsprofessionals de kans om hun werkpraktijken te verbeteren en hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen en uit te breiden.

Read More