VILAN onderwijsadvies & trainingen logo

e-Mindset

Beter onderwijs

De volgende hoofdstukken komen aan bod in onze e-learning over mindset:

  • Wat is mindset?
  • Het leerproces
  • Groeitaal
  • Feedback

Wat is mindset?

In het eerste deel gaan we in op de theoretische achtergrond van mindset. Hierbij kijken we naar het verschil tussen een vaste mindset en een groeimindset en naar manieren om hier invloed op uit te oefenen.  Ook komt jouw eigen mindset uitgebreid aan bod. Dit geeft niet alleen inzicht in jezelf, maar is ook essentieel om uiteindelijk een groeimindset bij jouw leerlingen te gaan ontwikkelen.

Het leerproces

In dit deel van de e-learning wordt ingezoomd op mindset in combinatie met het leerproces. Deze twee hebben grote invloed op elkaar en als hier op een juiste manier aandacht aan wordt besteed zullen ze elkaar positief versterken. Als je weet hoe ons brein informatie tot zich neemt en hoe ons geheugen werkt, dan helpt dat een groeimindset te ontwikkelen. Andersom geldt ook dat onze mindset voor een groot deel bepaald hoe leerbaar wij zijn.

Groeitaal

Onze taal heeft een zeer groot effect op het ontwikkelen van een vaste of juist een groeimindset. In dit deel van de e-learning word je meegenomen in wat deze invloed van taal op mindset precies is en wat je beter wel of juist niet kunt zeggen om een groeimindset bij leerlingen te stimuleren.

Feedback

De manier waarop wij feedback formuleren kan het verschil maken voor een leerling om tot leren te komen. In dit deel van de e-learning worden de verschillende aspecten van feedback behandeld waaronder de feedbackcyclus en feedbackniveaus. Ook wordt ingegaan op het kunnen ontvangen van feedback en waarom dit zo essentieel is in het proces. We sluiten af met het belang van fouten maken en de manier waarop we dit in ons onderwijs in kunnen zetten.

Ik wil graag meer informatie