Intervisie

  • Vertaling theorie naar praktijk
  • Bevordering professionele cultuur
  • Inzicht in eigen denken en handelen

In het kort

Intervisie is een zeer effectieve manier van casuïstiekbespreking. Collega’s brengen situaties in, waarna er één of twee worden behandeld. Door middel van doorvragen wordt de casus helemaal doorgelicht.

Gezamenlijk wordt uiteindelijk gekeken hoe om te gaan met dergelijke situaties. Dit zorgt ervoor dat er als team eenduidig wordt gehandeld en opgedane theorie wordt vertaald naar de praktijk. Dit alles bevordert de professionele cultuur en het handelen in de klas.

Meer informatie?