Voortgezet onderwijs

Bovenschoolse kwaliteitszorg

In het kort

Als verantwoordelijke voor de bovenschoolse kwaliteitszorg ben jij continu bezig met een verbeterproces om aan alle kwaliteitseisen te voldoen.

Een expert buiten de organisatie kan handvatten bieden om dit proces vorm te geven en volgende stappen te zetten.

De invulling zal altijd anders zijn. De focus kan liggen op gesprekstechnieken, planning en organisatie, ontwikkeling van het beleidsplan, draagvlak creëren, de organisatie beter in beeld krijgen, etc.

Resultaat

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Inzichten en tools om volgende stappen te zetten
 • Sparringpartner met een kritische blik
 • Algehele ontwikkeling van de organisatie

 

Coaching leidinggevenden

In het kort

Je wilt als leidinggevende het maximale uit jouw team halen. Als leidinggevende vervul je hierin een cruciale rol.

Ben jij in staat om te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen, als dit gevraagd wordt? Heb je een visie op leiderschap en wat is hierin de rol van anderen? Hoe geef je effectief leiding aan verandering? En heb je een sturende of begeleidende rol in het team?

Resultaat

 • Kennis over leiderschapsstijlen en effectief leiderschap
 • Inzicht in jezelf en je visie op leiderschap
 • Persoonlijk leiderschap
 • Kennis over teamontwikkeling en veranderprocessen

Professionele cultuur

In het kort

Een professionele cultuur bevordert de doorlopende ontwikkeling van een school.

Door een onderzoekende houding te stimuleren, worden leerkrachten continu uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Scholen die beter presteren, gaan deze uitdagingen als team aan. Een gedeelde verantwoordelijkheid is hiervoor vaak de basis.

Door te werken aan een professionele cultuur, kun je op alle facetten in een school iets teweegbrengen, van management tot in de klas. We zorgen ervoor dat mensen keuzes durven te maken en we elkaars krachten zien en kunnen inzetten.

Resultaat

 • Ontwikkeling van een lerende houding
 • Betere schoolprestaties
 • Gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel
 • Inzetten persoonlijke kracht
 • Hoger welzijn van het team

Ib’er / kwaliteitscoördinator

In het kort

Als kwaliteitsbewaker worden er tal van vaardigheden, inzichten en verantwoordelijkheden van je verwacht. Vaak ben jij de expert binnen de organisatie en zijn er weinig die af en toe mee kunnen denken over complexe vraagstukken.

Sparren met iemand kan je helpen om jouw expertise nog verder te ontwikkelen. Door kritische vraagstellingen, trainingsmomenten en coaching on the job wordt er gewerkt aan nieuwe vaardigheden en inzichten.

Resultaat

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Theoretische kennis m.b.t. jouw vakgebied
 • Kritisch leren kijken naar eigen handelen
 • Hogere kwaliteitsstandaard binnen de organisatie

Leiderschap

In het kort

Persoonlijk leiderschap, leiderschap en visie, organisatie en verandering. Als leidinggevende wordt er veel van je gevraagd.

Hoe breng je theoretische kennis naar de praktijk? Welke uitdagingen liggen er voor jou persoonlijk, binnen de organisatie en in jouw team?

Samen kijken we waar de behoeften liggen. Dit kan individueel, maar ook met het MT of met collega-leidinggevenden.

Resultaat

 • Persoonlijke ontwikkeling op maat
 • Grotere zelfkennis
 • Bredere kennis leiderschap
 • Organisatieontwikkeling

Aanvragen of meer informatie?

Trajectmogelijkheden

Onze trajecten vinden plaats op jouw school. We leveren maatwerk op onderwijs- en managementbehoeften.
Klik hieronder voor meer informatie per onderdeel.

Studiedagen

Trainingen voor theoretische verdieping en zelfinzicht

Intervisie

Intercollegiale consultatie voor theoretische inbedding

Klassenconsultaties

Koppeling theorie naar de dagelijkse praktijk

Managementbegeleiding

Inbedding in de organisatie

Coaching

Ontwikkeling van de persoonlijke leerdoelen