Metacognitie / zelfsturing

  • Ontwikkeling van de leerstrategieën
  • Leren structureren en overzien welke stappen nodig zijn
  • Vooruitkijken en terugblikken op het leerproces
  • Eigen sterkten en zwaktes kennen

In het kort

Metacognitie gaat over de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, sturen en controleren.

Wanneer leerlingen goede metacognitieve vaardigheden hebben, zijn zij zelf de baas over hun leerproces, waardoor ze taken op een effectieve manier uit kunnen voeren. Zij beschikken dan over de tools die ze nodig hebben om opdrachten op een goede manier te volbrengen.

Wanneer de metacognitieve vaardigheden goed zijn ontwikkeld, kan een leerling per situatie de juiste strategie inzetten om een stap verder te komen. Dit bevordert niet alleen het leerproces, maar vergroot ook het leerplezier.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?