Ontwikkel jouw organisatie met onderwijstrainingen op maat

Als organisatie loop je vaak tegen hetzelfde aan. Trainingsaanbod die net niet aansluit bij de ontwikkeling van jullie organisatie. Ook kan het zijn dat het nog niet helemaal helder is wat het beste bij het team past.

Niets is fijner dan dat er wordt meegedacht en aangepast aan de behoeften van het team. Waar sta je nu en waar wil je als organisatie over een aantal jaar staan?

Wij denken graag mee in dit proces. Ons aanbod is methode-onafhankelijk, biedt inzicht hoe je methoden en materialen effectiever in kunt zetten en focust zich op de ontwikkeling van vaardigheden en tools van teamleden. 

Hierdoor krijgt het gehele team een beter inzicht in de leerbehoeften van de groep en zullen de resultaten significant gaan groeien, op een wetenschappelijk onderbouwde manier!

Onderwijstrainingen voor scholen en onderwijsorganisaties

Grotendeels worden onze workshops gegeven aan teams uit het basis- en voortgezet onderwijs. Ook zien wij steeds meer interesse vanuit MBO scholen en organisaties verwant aan het onderwijs. Denk hierbij aan kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en externe aanbieders in het onderwijs.

Workshops voor lerende organisaties

Naast het onderwijs geven wij regelmatig trainingen buiten het onderwijs. Zwembranches, praktijkopleiders in de medische wereld, gemeentes en bedrijven die veel werken in de sociale sector. 

We zien steeds meer bedrijven zich focussen op een leven lang leren, waarbij er ook de mogelijkheid is om als team te werken aan een verbeterslag.

Wat maakt Vilan uniek?

Vilan benadert de ontwikkeling van organisaties vanuit een ander perspectief dan de meeste reguliere aanbieders. 

Waar wij in de praktijk veel zien dat een training jarenlang en op elke locatie op dezelfde manier wordt gegeven, vinden wij dat elke situatie uniek is en dus ook een eigen aanpak nodig heeft.

Zo is een binnenstadschool wezenlijk anders dan een dorpsschool, heeft een gemeente andere behoeften dan een bedrijf die in de detailhandel zit en is elke groep leerlingen op het voortgezet onderwijs weer net iets anders.

Door de situatie goed in kaart te brengen, te luisteren naar de uitdagingen die er per organisatie is, kunnen wij nog gerichter onze trainingen vormgeven.

Daarnaast werken wij zonder methodiek, maar leggen we de focus op het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden. Een methode dient als hulpmiddel en elke school en omgeving kan hier zelf bewust keuzes in maken. Wij laten echter zien hoe je, methode-onafhankelijk, je onderwijs nog beter kunt neerzetten en als team een verandering teweeg kunt brengen.

Significant hogere leerprestaties

Al onze trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en bieden wij op een manier aan die bewezen ervoor zorgen dat de kennis zo goed mogelijk beklijft. 

In de keuzes van ons trainingsaanbod ligt de focus op het zogenoemde hoge leerrendement. Alles wat jij doet om kennis over te brengen heeft effect. Echter hebben veel interventies een beperkt effect. 

Wij focussen ons op kennis en vaardigheden die zorgen voor een significant hoger leerrendement. En waar tegenwoordig veel aandacht gaat naar specifieke leergroepen, denk aan hoogbegaafden, achterstanden in de groep, problematiek, hebben onze workshops effect op de gehele groep.

Oftewel, elke leerling krijgt elke dag het aanbod en de aandacht om de leeropbrengsten te behalen die passen bij de leercapaciteiten. 

Ervaringen uit de praktijk

Wij bieden onze trainingen vooral aan in combinatie met bijeenkomsten, zoals klassenconsultaties en intervisie. Dit zorgt voor verankering en persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer er scholen informatie aanvragen, kiezen scholen er soms voor om alleen losse trainingen te volgen. Uiteraard is dit mogelijk, maar we merken dat scholen het moeilijk vinden om zelfstandig de vertaalslag naar de praktijk te maken. 

Docenten ervaren het als erg prettig dat er begeleiding is hoe je de opgedane kennis in kunt zetten. Dit noemen wij ook wel het duurzaam maken van de trainingen. Je wilt namelijk jaren later nog steeds profijt hebben van de opgedane kennis.

Deze vertaalslag doen wij vooral door middel van intervisie, klassenconsultaties, de begeleiding van het management en door ons te richten op de diverse manieren waarop men kan leren en zich kan ontwikkelen. Ook hier is er weer sprake van maatwerk, want elke organisatie heeft andere behoeften. 

Waar worden de trainingen verzorgd?

Om een maximaal effect te behalen, werken wij vrijwel altijd incompany, oftewel bij jouw op locatie. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk collega’s aansluiten, is er een veilige setting en kan er direct aan de slag gegaan worden. 

Belangrijk hierbij is dat ook het management aansluit, om goed in beeld te hebben waar het team mee bezig is. 

Mocht er behoefte zijn aan een externe locatie, kunnen wij deze regelen en de dag voor jullie vormgeven.

Maatwerk voor de meest effectieve workshops

Zoals eerder benoemd werken wij niet met een standaard aanbod. We kijken vanuit de startpositie van een organisatie waar de leerbehoeften liggen. Soms komen we erachter na de kennismaking dat een ander traject beter is om mee te starten. 

We bepalen samen de vorm en adviseren tussendoor om eventuele aanpassingen te maken in het traject. Zo kan het zijn dat we een stukje herhaling pakken tijdens een workshop of dat de focus juist ligt op iets anders, omdat deze behoefte leeft bij het team.

Meer informatie?
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google's Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing