Ilse Jacobs als spreker

Lezingen van Ilse Jacobs

Ilse Jacobs is onderwijskundige en is gespecialiseerd in het opgroeiende brein. In haar workshops en lezingen gaat ze in op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en hoe je hier als onderwijsprofessional optimaal op in kunt spelen. Het resultaat hiervan is dat leerlingen zich gezien voelen en onderwijs genieten op maat.

Ilse verzorgt lezingen binnen de thema’s executieve functies, mindset, talentontwikkeling en veerkracht. Wil je een Ilse boeken als spreker? Neem dan contact met ons op of lees meer over Ilses lezingen op AthenasdeSpreker.nl of Quality Bookings

Executieve functies

Executieve functies

De ontwikkeling van executieve functies, zoals emotieregulatie, organisatie en taakinitiatie, is van essentieel belang om dagelijkse taken uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan huiswerk maken of op tijd komen. Maar de ontwikkeling van executieve vaardigheden is complex en vergt veel tijd. Gelukkig kun jij als leerkracht jouw leerlingen daarbij helpen.

Mindset

Mindset

Het stimuleren van een groeimindset bij leerlingen is belangrijk voor hun algehele ontwikkeling. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook sociaal-emotioneel en persoonlijk stelt het leerlingen in staat om te groeien. Als leerkracht speel je een grote rol in het ontwikkelen van een groeimindset bij jouw leerlingen.

talentontwikkeling

Talentonwikkeling

Het ontdekken van de eigen talenten is heel belangrijk voor kinderen. Het vergroot hun gevoel van eigenwaarde, geeft inzicht in wat er mogelijk is en biedt toekomstperspectief. Als leerkracht, coach, ouder of begeleider kun je kinderen helpen hun talenten te ontdekken. Hoe? Ik vertel je er graag over!

Veerkracht

In de maatschappij is het van groot belang dat kinderen leren om veerkrachtig te zijn. Onze samenleving verandert snel en het is onmogelijk om tegenslagen uit de weg te gaan. Als leerkracht kun jij de veerkracht van leerlingen helpen vergroten zodat ze voorbereid worden op deelname aan de maatschappij.