Professionele cultuur

  • Ontwikkeling van een lerende houding
  • Betere schoolprestaties
  • Gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel
  • Inzetten persoonlijke kracht
  • Hoger welzijn van het team

In het kort

Een professionele cultuur bevordert de doorlopende ontwikkeling van een school.

Door een onderzoekende houding te stimuleren, worden leerkrachten continu uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Scholen die beter presteren, gaan deze uitdagingen als team aan. Een gedeelde verantwoordelijkheid is hiervoor vaak de basis.

Door te werken aan een professionele cultuur, kun je op alle facetten in een school iets teweegbrengen, van management tot in de klas. We zorgen ervoor dat mensen keuzes durven te maken en we elkaars krachten zien en kunnen inzetten.

Meer informatie?