Supervisie

  • Ontwikkeling van professioneel handelen
  • Verdieping in persoonlijke cases en jouw invloed hierop
  • Inzicht in eigen handelen en bewustwording

In het kort

Supervisie is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Een supervisor kijkt mee hoe jij te werk gaat. Je krijgt in deze vorm inzicht in welke rol jouw gedachten, verwachtingen, gevoelens, normen en waarden spelen bij jouw manier van handelen.

De setting is vertrouwd, omdat er vrij kan worden gesproken en gereflecteerd, omdat er met een externe deskundige wordt samengewerkt. En door de brede kennis van de supervisor, kan er vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar de situatie en kunnen gerichte tips en tools worden meegegeven.

Meer informatie?