Talentontwikkeling

  • Inzicht in wat talent is
  • Beeld van de talenten van jouw leerlingen
  • Tools om talenten in te kunnen zetten

In het kort

Talent is niet iets waarin je uitblinkt, maar het is datgene wat je meebrengt door te zijn wie je bent.

Als je ergens in uitblinkt, dan liggen hier vaak verschillende talenten aan ten grondslag, zoals samenwerken, doorzettingsvermogen, toewijding en omgaan met teleurstellingen.

Pas als je je bewust bent van jouw talenten, kun je deze optimaal benutten.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?