Primair onderwijs

Intervisie

In het kort

Intervisie is een zeer effectieve manier van casuïstiekbespreking. Collega’s brengen situaties in, waarna er één of twee worden behandeld. Door middel van doorvragen wordt de casus helemaal doorgelicht.

Gezamenlijk wordt uiteindelijk gekeken hoe om te gaan met dergelijke situaties. Dit zorgt ervoor dat er als team eenduidig wordt gehandeld en opgedane theorie wordt vertaald naar de praktijk. Dit alles bevordert de professionele cultuur en het handelen in de klas.

Resultaat

 • Vertaling theorie naar praktijk
 • Bevordering professionele cultuur
 • Inzicht in eigen denken en handelen

Supervisie

In het kort

Supervisie is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Een supervisor kijkt mee hoe jij te werk gaat. Je krijgt in deze vorm inzicht in welke rol jouw gedachten, verwachtingen, gevoelens, normen en waarden spelen bij jouw manier van handelen.

De setting is vertrouwd, omdat er vrij kan worden gesproken en gereflecteerd, omdat er met een externe deskundige wordt samengewerkt. En door de brede kennis van de supervisor, kan er vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar de situatie en kunnen gerichte tips en tools worden meegegeven.

Resultaat

 • Ontwikkeling van professioneel handelen
 • Verdieping in persoonlijke cases en jouw invloed hierop
 • Inzicht in eigen handelen en bewustwording

Klassenconsultaties

In het kort

Klassenconsultaties zorgen zowel voor persoonlijke – als voor teambrede ontwikkeling. Hierdoor is dit een erg krachtig middel om in te zetten.

Tijdens klassenconsultaties wordt er gekeken naar de persoonlijke leerdoelen en hier vervolgens op gereflecteerd. Het is een veilige methode om direct te werken aan de leerkrachtvaardigheden.
De evaluatie kan gezamenlijk of individueel plaatsvinden, afhankelijk van het doel van de klassenconsultaties.

Er kan ook naartoe gewerkt worden om de klassenconsultaties zelfstandig als organisatie uit te voeren, waarbij er begeleiding is hoe je dit op de meest effectieve manier kunt invullen.

Resultaat

 • Bevordering van kennis en vaardigheden
 • Ontwikkeling van zelfinzicht
 • Inzicht in elkaars kwaliteiten

Succesvol samenwerken als team

In het kort

Succesvol samenwerken als team heeft grote invloed op de professionele cultuur en of er stappen worden gemaakt in de ontwikkeling van de organisatie.

Als team wil je effectief te werk gaan. Een goede afstemming op elkaar, heldere afspraken en duidelijke regels binnen de school. Dit zorgt voor een positieve vibe, waarbij we net een stapje extra doen voor elkaar.

Om succesvol samenwerken te bevorderen, wordt er gekeken naar methodieken om iedereen deel uit te laten maken van dit proces, kwaliteiten van elkaar te kennen en kunnen inzetten en de rol van het management.

Resultaat

 • Ontwikkeling van de professionele cultuur
 • Betere cohesie tussen leerkrachten en het management
 • Inzicht in elkaars kwaliteiten en deze benutten

Effectief vergaderen

In het kort

Met effectief vergaderen wordt er gekeken naar hoe je vergaderingen zo waardevol mogelijk kunt maken.

Wat is het doel van de vergadering? Door dit vooraf helder te hebben, kun je doelgericht aan de slag gaan. Een vergadering is bij uitstek een moment om samen te sparren en te werken aan organisatieontwikkeling.

Ook wordt er gewerkt aan de professionele cultuur. Hoe krijg je het voor elkaar dat iedereen inbreng heeft tijdens vergaderingen, zodat alle aanwezige kennis wordt ingezet? En op welke manier zorg je ervoor dat er in de praktijk ook echt iets mee gedaan wordt?

Effectief vergaderen gaat over een efficiënte manier van handelen met een directe lijn naar de dagelijkse praktijk.

Resultaat

 • Betere vergadercultuur
 • Inbreng van elke collega tijdens vergaderingen
 • Agendapunten ter bevordering van de organisatie
 • Minder onnodige bespreekpunten en individuele cases
 • Ontwikkeling van de professionele cultuur

Effectief communiceren

In het kort

Bij effectief communiceren wil je dat de boodschap zo goed mogelijk overkomt, zonder dat er ruimte is voor andere interpretaties.

Wij zijn als professional geneigd om informatie te delen vanuit ons eigen perspectief en startpunt. Hierdoor gaat er veel effectiviteit verloren aan het herstellen van onnodige verwarring.

Welke vorm van communicatie zet je in? Hoe controleer je of de informatieoverdracht helder is? En hoe weet je zeker dat vragen vanuit een ander door jou op de goede manier worden geïnterpreteerd?

Er zijn verschillende technieken en manieren om de communicatie effectiever te laten verlopen. Met kleine veranderingen, kun je een hoop teweegbrengen en beter werken aan de ontwikkeling van de organisatie.

Resultaat

 • Eenduidigheid in de communicatie
 • Bevordering van de organisatieontwikkeling
 • Beter onderling begrip
 • Helderheid in verwachtingen

Aanvragen of meer informatie?

Trajectmogelijkheden

Onze trajecten vinden plaats op jouw school. We leveren maatwerk op onderwijs- en managementbehoeften.
Klik hieronder voor meer informatie per onderdeel.

Studiedagen

Trainingen voor theoretische verdieping en zelfinzicht

Intervisie

Intercollegiale consultatie voor theoretische inbedding

Klassenconsultaties

Koppeling theorie naar de dagelijkse praktijk

Managementbegeleiding

Inbedding in de organisatie

Coaching

Ontwikkeling van de persoonlijke leerdoelen