Veerkracht

  • Inzicht in waar het gedrag rondom tegenslagen vandaan komt
  • Tools om veerkracht te stimuleren
  • Wetenschappelijke verdieping onderzoeken van Barbara Frederickson

In het kort

Hoe kinderen omgaan met tegenslagen wordt bepaald door allerlei factoren, zoals gedachten, overtuigingen, waarden, gevoelens en talenten. Deze factoren maken je wie je bent.

Als je gedrag van kinderen echt wilt veranderen, dan moet je deze dieperliggende factoren aanspreken en dit versterken van binnenuit. Dat is waar je veerkracht opbouwt.

Hiermee help je leerlingen ontdekken wie ze zijn en bouw je mee aan het zelfbeeld. Zo draag je als leerkracht bij aan het beter functioneren van kinderen, zowel in de klas als daarbuiten.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?