Inrichting van hoeken

  • Uitdaging op verschillende niveaus binnen de hoeken
  • Gerichtere begeleiding van het spel
  • Zicht op materialen en hun toepassingen

In het kort

Hoeken en kleuters kunnen in één adem genoemd worden, maar het ontwikkelen hiervan, waarbij er ook nog op verschillende niveaus en met uitdagend materiaal gewerkt wordt, valt niet altijd mee.

Hoe kun je dit voor elkaar krijgen, zonder dat dit onnodig veel tijd kost en waarbij er altijd aandacht blijft voor uitdaging, herhaling en verdieping?

In de training wordt je meegenomen in het ontwerpen en begeleiden van spel en activiteiten in hoeken.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?