Casussen

Bij Vilan geven we trainingen en verzorgen we trajecten binnen de thema’s breinvriendelijk onderwijs, executieve functies, metacognitie, mindset, talentontwikkeling en veerkracht. Zo helpen we scholen hun onderwijs nog beter neer te zetten, waardoor leerlingen optimaal kunnen profiteren van hun schooltijd. Benieuwd hoe we scholen hiermee helpen? Lees dan onze onderstaande casussen of neem contact met ons op.

intern begeleider

Coachingstraject IB in hun kracht

In het coachingstraject IB in hun kracht ondersteunen we twee intern begeleiders van Montessorischool Capelle. Aan de hand van coachingsgesprekken, trainingen en MT-momenten helpen we de intern begeleiders hun positie te versterken, waardoor er weer een goede balans in de organisatie ontstaat.

Lees verder »
Puberbrein, Ilse Jacobs, lezing

Lezing over het puberbrein

Vilan verzorgde een lezing over het puberbrein op het Sondervick College in Veldhoven voor leerkrachten en mentoren. In deze lezing behandelden we allereerst de fysiologische werking van het puberbrein: hoe zien de structuren in het puberbrein eruit, waarom zorgt dit ervoor dat pubers anders reageren dan kinderen of volwassenen en hoe kun je daar als leerkracht op inspelen.

Lees verder »
Onderwijsadvies

Onderwijsadvies voor de RVKO

In opdracht voor de RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, was Vilan betrokken bij het in beeld brengen van de onderwijskwaliteit van de basisscholen die onder de stichting vallen. Vanuit de inspectie wordt verwacht dat scholenbesturen zicht hebben op de onderwijskwaliteit.

Lees verder »
Onderwijsadvies

Training breinvriendelijk onderwijs

In opdracht van katholiek schoolbestuur BMS heeft Vilan een korte training breinvriendelijk onderwijs verzorgd voor leerkrachten van 33 basisscholen in Friesland. Aan de hand van de principes van Kagan hebben we de deelnemers van de training in vogelvlucht meegenomen langs de basisprincipes van breinvriendelijk onderwijs.

Lees verder »

Traject metacognitie

In ons traject metacognitie bieden we het team van de Nieuwe Wisselse School vier trainingen aan in de thema’s executieve functies en metacognitie. In combinatie met twee intervisiemomenten helpen we de leerkrachten deze informatie in te bedden en verbeteren we de leerkrachtvaardigheden op de school.

Lees verder »

Traject mindset

In het traject mindset bieden we leerkrachten van de Jan Baptist trainingen aan in de thema’s mindset, veerkracht, talentontwikkeling en metacognitie. In combinatie met intervisiemomenten helpen we de leerkrachten deze informatie in te bedden en de leerkrachtvaardigheden op de school te verbeteren.

Lees verder »

Traject zicht op ontwikkeling

In het traject zicht op ontwikkeling helpen we drie basisscholen data om te zetten naar planmatig handelen in de klas. Middels trainings- en verdiepingsmomenten trainen we leerkrachten en het MT data te evalueren, plannen en uitvoeren.

Lees verder »
Meer informatie?