Trainingsaanbod

Vilan verbetert onderwijs vanuit de behoeften van leerlingen. Wij geloven dat je kinderen zoveel verder kunt brengen als je de behoeften in kaart brengt en daar jouw onderwijs op afstemt. Om die reden helpen we scholen hun onderwijs nog beter neer te zetten, waardoor leerlingen optimaal kunnen profiteren van hun schooltijd. Dit doen wij onder andere door trainingen aan te bieden waarmee onderwijsprofessionals hun leerkrachtvaardigheden verbeteren.

Ben jij op zoek naar trainingen die vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, effectievere leertijd bevorderen en een significant hoger leerrendement behalen? Volg dan een van onze trainingen en neem contact met ons op!

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Aanbod
Primair Onderwijs
Primair onderwijs

Elke groep heeft zijn eigen specifieke uitdagingen. Hoe ga je om met grote niveauverschillen en daag jij de leerlingen echt uit op hun eigen niveau?

Onze trainingen zorgen ervoor dat:

 • Elke leerling wordt uitgedaagd
 • De sfeer in de groep sterk verbetert
 • De leeropbrengsten significant stijgen
Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs

Het kan ingewikkeld zijn om elke les weer opnieuw alle leerlingen bij de les te betrekken. . Hoe kun je de focus weer naar kennis en vaardigheden brengen?

Onze trainingen zorgen ervoor dat:

 • Elke les weer draait om kennis en ontwikkeling
 • Die “lastige” groep weer draait als elke andere groep
 • Collega’s met energie en passie rondlopen
Jonge Kind
Jonge Kind

Bij de onderbouw kom je de grootste verschillen tegen, met de daarbij behorende uitdagingen.
Hoe zorg jij ervoor dat iedereen volop in ontwikkeling blijft?

Onze trainingen zorgen ervoor dat:

 • Alle leerlingen worden uitgedaagd
 • Alle materialen inzetbaar zijn
 • Het zelfsturende vermogen wordt ontwikkeld

Team- en managementontwikkeling

Coaching

Coaching
Managementontwikkeling

Als leidinggevende heb je een hoop verantwoordelijkheden. Hoe pak je dit georganiseerd aan? Waar leg je de focus op en hoe stel jij jezelf op in het team?

Onze trainingen en begeleiding zorgen ervoor dat:

 • Je zelfkennis is vergroot
 • Er nieuwe inzichten en tools worden ontwikkeld
 • De professionele cultuur groeit
Managementontwikkeling
Teamontwikkeling

Je wilt als team veranderingen doorvoeren. En nu? Na een theoretische overdracht moet je aan de slag. Dit proces moet begeleidt worden voor optimaal resultaat.

Onze trainingen en begeleiding zorgen ervoor dat:

 • Veranderingen duurzaam verankerd worden
 • De professionele cultuur van het team zich ontwikkeld
 • Je eigen professionele handelen verbeterd

Coaching

Teamontwikkeling
Coaching

Je wilt als team veranderingen doorvoeren. En nu? Na een theoretische overdracht moet je aan de slag. Dit proces moet begeleidt worden voor optimaal resultaat.

Onze trainingen en begeleiding zorgen ervoor dat:

 • Veranderingen duurzaam verankerd worden
 • De professionele cultuur van het team zich ontwikkeld
 • Je eigen professionele handelen verbeterd
Meer informatie?