Materialen optimaal inzetten

  • Goed beeld van beschikbare materialen en hun toepassingen
  • Differentiatiemogelijkheden ontdekken in materialen
  • Materialen inzetten op (leer)behoeften

In het kort

In de bovenbouw zijn ze er weleens jaloers op. De grote verscheidenheid aan materialen in onderbouwgroepen.

Maar is het helemaal helder wat je allemaal kunt met deze middelen en hoe je ze op de meest effectieve manier kunt inzetten?

Vaak wordt bepaald materiaal voor een vast thema of voor een vast doel ingezet. Door er anders naar te leren kijken, kun je materialen verrijkend en multifunctioneel inzetten.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?