Een rijke leeromgeving

  • Ontwikkeling van zelfstandigheid
  • Het bevorderen van een onderzoekende houding 
  • Het vergroten van reflectief vermogen
  • Meer zelfkennis
  • Krachtig gebruik maken van de diversiteit van de groep

Resultaat

In een rijke leeromgeving wordt er betekenisvol geleerd in passende contexten. Dit draagt bij aan de algehele kwaliteit van het onderwijsaanbod en verhoogt het leerrendement en leerplezier.

Wanneer er sprake is van een rijke leeromgeving, kunnen alle leerlingen deelnemen aan het leerproces en heeft iedereen de kans om de eigen ervaringen, kennis en interesses te delen en benutten.

In een rijke leeromgeving staan coöperatief leren, evalueren, het gebruik maken van diversiteit en het inzetten van de leefwereld van kinderen en het scheppen van betekenisvolle contexten centraal.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?