Feedback geven en ontvangen

  • Beter inzicht van zowel de leerling als de docent in het leerproces
  • Bevordering zelfvertrouwen en autonomie bij leerlingen
  • Feedback een bewuste plek geven in het onderwijs

In het kort

Feedback is een krachtige tool om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. Het bevordert het zelfvertrouwen en de autonomie van leerlingen. Wanneer feedback op een goede manier wordt ingezet, krijgen leerlingen meer grip op hun eigen leerproces.

Als we het hebben over feedback, dan beslaat dit de gehele cyclus van feedback, feedup en feedforward. Het is belangrijk deze hele cyclus door te lopen en toe te passen. Op die manier is het effect van dit proces het grootst.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?