Intervisie helpt je verder in het onderwijs

Doel van intervisie

Het doel van intervisie is om binnen een organisatie de professionalisering te bevorderen door het delen van kennis en ervaringen. Elke deelnemer kan hierbij als casusinbrenger optreden, waarbij de intervisiebegeleider de intervisiesessie leidt.

Op deze manier werken alle deelnemers aan hun professionele ontwikkeling, aangezien er in groepsverband een werkgerelateerde uitdaging wordt uitgediept. Er wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van alle groepsleden, waardoor ieders talenten en inzichten worden gehoord en benut.

Intervisiemethode

De intervisie wordt geleid door een intervisiebegeleider. Elk groepslid formuleert een casus waar diegene in de praktijk tegenaan loopt of graag in zou willen ontwikkelen. Een van de praktijksituaties wordt vervolgens gekozen en verder uitgelicht.

De inbrenger geeft antwoord op de gestelde vragen van de overige deelnemers, totdat de kwestie compleet geanalyseerd is. Bij de vraagstelling ligt de focus op de ingebrachte casus en wordt er nog geen advies gegeven.

Intervisiegroep

Het aantal leden van de intervisiebijeenkomst bestaat uit zo’n zes tot tien professionals en een begeleider. Ieder groepslid brengt een casus mee naar de bijeenkomst en krijgt de kans deze met de groep te delen. De groep kiest vervolgens welke casus centraal zal staan tijdens de sessie.

Een intervisiebijeenkomst verloopt via vaste stappen. Dit is enerzijds om de gekozen casus de aandacht te geven die het verdient, en anderzijds om een actieve deelname van alle groepsleden te stimuleren. Iedereen komt aan bod.

Professionalisering binnen een organisatie

Intervisie draagt bij aan de ontwikkeling van individuen en de organisatie als geheel door het bevorderen van zelfreflectie, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. De kwaliteit van het werk krijgt een boost, omdat alle leden van de intervisiegroep dezelfde informatie meekrijgen en weten hoe te handelen in bepaalde situaties.

Neem contact met ons op