Artikel Vilan

Intervisie helpt je verder in het onderwijs

Intervisie in het onderwijs is een vorm van coaching door gelijken, waarbij collega's cases bespreken voor kwaliteitsverbetering.
Intervisie in het onderwijs

Met teamcoaching probeer je om een oplossing te vinden voor de ingebrachte casussen, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Tijdens een intervisietraject kies je één casus in de intervisiegroep. Hierbij probeer je eerst inzicht te krijgen in het werkprobleem, waarna de collega’s met gerichte tips en mogelijke oplossingen komen.

Verward Intervisie niet met supervisie, waar de focus ligt op individuele ontwikkeling.

Doel van collegiale intervisie

Het doel van oplossingsgerichte intervisie is om binnen een organisatie de professionalisering te bevorderen door het delen van kennis en ervaringen. Elke deelnemer kan hierbij als casusinbrenger optreden, waarbij de intervisiebegeleider de intervisiesessie leidt.

Op deze manier werken alle deelnemers aan hun professionele ontwikkeling, gezien dat er in groepsverband een werkgerelateerde uitdaging wordt geanalyseerd. De deskundigheid van de betrokkenen wordt dan ook gecombineerd, waardoor iedereen zijn talenten en inzichten worden benut.

Intervisiemethode

De intervisiebegeleider leidt de intervisie, die de voorwaarden voor een effectieve sessie waarborgt. Elk groepslid formuleert eerst een casus waar diegene in de eigen lespraktijk tegenaan loopt. Daarna kies je één van de praktijksituaties, die verder wordt doorgelicht. 

De inbrenger geeft daarna antwoord op de verhelderende vragen die van de overige deelnemers komen, totdat de kwestie compleet geanalyseerd is. Bij de vraagstelling ligt de focus op de ingebrachte casus en wordt er nog geen advies gegeven.

Deze methodische opbouw is een erg gestructureerde vorm, waarbij je op een zeer efficiënte manier tot het beoogde resultaat komt. Zo verbetert de werksituatie voor iedereen. Uiteindelijk ga je zien dat collega’s ook informeel leren van elkaar en meer zelfsturend worden.

Ze leren immers dat ze de ruimte hebben om lastige situaties met elkaar te bespreken. Dit zorgt vervolgens voor een cultuur waarin je fouten mag maken en een hulpvraag aan elkaar kunt stellen. 

Collega's intervisie

Intervisiegroep

Het aantal leden van de intervisiebijeenkomst bestaat uit zo’n vijf tot acht professionals en een begeleider.

Ieder groepslid brengt een casus mee naar de bijeenkomst en krijgt de kans deze met de groep te delen. De groep kiest vervolgens welke casus centraal zal staan tijdens de sessie.

Bij meerdere intercollegiale sessies kies je ervoor om met een gemengde of vaste groep te werken.

De casusinbrenger schetst een situatie waar diegene met het werk tegenaan loopt. De overige deelnemers binnen de groep gaan vragen stellen en uiteindelijk een oplossing voor het probleem proberen te formuleren. 

Dit bevordert reflectie en het probleemoplossend vermogen. Tijdens een intervisie hebben alle groepsleden een actieve rol en worden gestimuleerd vragen te stellen en feedback te geven.

Een intervisiebijeenkomst verloopt via vaste stappen. Dit is enerzijds om de gekozen casus de aandacht te geven die het verdient, en anderzijds om een actieve deelname van alle groepsleden te stimuleren. Iedereen komt aan bod.

Tijdsbesteding en voorwaarden oplossingsgerichte intervisie

Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur, waarbij er meestal ruimte is om twee casussen te behandelen. Deze tijdsduur blijkt de grootste effectiviteit te hebben om inhoudelijke stappen te zetten en te komen tot het vinden van oplossingen. Als begeleider kun je maximaal vier sessies begeleiden, verspreidt over twee dagdelen.

Het is hierbij belangrijk dat we ons aan de voorwaarden houden die intervisiebijeenkomsten vragen. Zo is het belangrijk om een ervaren intervisor in te zetten, die in staat is om het proces de juiste kant op te sturen.

Daarnaast is een stuk vertrouwelijkheid van groot belang. Je wilt een sfeer krijgen die ervoor zorgt dat iedereen open is en fouten durft te maken of aan te kaarten.

Collega’s met hetzelfde beroep en hetzelfde functieniveau vormen daarnaast de basis, zodat iedereen zich gelijkwaardig voelt. Mocht dit in disbalans zijn, kan het zijn dat collega’s niet alles bloot durven te leggen.

Professionalisering binnen een organisatie

Intervisie draagt bij aan de ontwikkeling van individuen en de organisatie als geheel door het bevorderen van zelfreflectie, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. De kwaliteit van het werk krijgt een boost, omdat alle leden van de intervisiegroep dezelfde informatie meekrijgen en weten hoe te handelen in bepaalde situaties.

Startende leraren

Als startende leerkracht komt er een hoop op je af. Het is soms lastig om je uitdagingen met het team te bespreken. Juist tijdens oplossingsgerichte intervisie krijgt een startende leerkracht handvatten en nieuwe inzichten om in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te kunnen, welke bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het grote voordeel is dat de gestructureerde manier van overleg ervoor zorgt dat alle kennisoverdracht toepasbaar is voor elke docent, ongeacht of de casus van jou of een andere inbrenger is. 

Ook leer je als starter in te zien dat je samen met collega’s naar het eigen handelen gaat kijken, waarbij je ook ziet dat ervaren docenten tegen uitdagingen aanlopen.

Als nieuweling neem jij ook je ervaringen mee. Tijdens je opleiding of op een andere school heb je kennis en vaardigheden opgedaan die mogelijk nog niet aanwezig zijn in het team.

Juist door vanuit verschillende invalshoeken mee te denken, vindt een hoge kwaliteit van uitwisseling plaats, om samen te komen tot een verbetering van de kwaliteit. 

Intervisie biedt dus voor zowel startende leerkrachten als de ervaren medewerkers kansen om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, waardoor het persoonlijk functioneren verbetert.

Delen:

Interessante artikelen

Stuur een bericht

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google's Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing