Leerstrategieën

  • Brede kennis van leerstrategieën
  • Inzicht in metacognitieve kennis en metacognitieve vaardigheden
  • Kindspecifiek kunnen evalueren en bijsturen

In het kort

Naarmate leerlingen de leerstrategieën beter weten in te zetten, presteren ze beter en raken ze meer gemotiveerd om te leren.

Deze leerstrategieën moeten aangeleerd worden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten docenten eerst zelf de strategieën kennen, beheersen en weten in te zetten tijdens de verschillende lesfases.

Een krachtige manier om dit te bereiken is door het inzetten van metacognitieve kennis en metacognitieve vaardigheden. Deze helpen de leerlingen om beter inzicht te krijgen in hun eigen leerproces en leerbehoeften.

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Meer informatie?