Growth mindset in de klas

Het belang van een Growth mindset in de klas

Een goede mindset in de klas is niet alleen cruciaal voor het welzijn van de leerling, maar vormt ook de basis voor effectief onderwijs. Leraren op basisscholen kennen de uitdagingen maar al te goed: leerlingen die snel opgeven, een laag zelfbeeld hebben, of geen feedback ter harte nemen.

Deze problemen zijn vaak het gevolg van een ‘vaste mindset’, een mentale instelling die de leerprestaties en persoonlijke ontwikkeling kan belemmeren.

Bij Vilan begrijpen we deze uitdagingen en hebben we ons gericht op het aanbieden van op maat gemaakte trainingen.

Onze unieke benadering gaat verder dan generieke methoden; we bieden een diepgaande blik op de behoeften van elke leerling en zorgen voor langetermijnoplossingen via onze Mindset training.

In dit artikel duiken we dieper in op het belang van het stimuleren van een ‘growth mindset’ en hoe dit een positieve verandering kan brengen in het onderwijs.

Wat is een ‘Vaste Mindset’ en waarom is het een uitdaging in de klas?

Een ‘vaste mindset’ is de overtuiging dat intelligentie en talenten statisch zijn en niet kunnen worden ontwikkeld. Deze mindset kan een aanzienlijk obstakel vormen in educatieve settings zoals de klas.

Leerlingen met een vaste mindset hebben de neiging om uitdagingen te vermijden, geven sneller op en zijn minder ontvankelijk voor constructieve feedback. Deze gedragingen kunnen het leerproces stagneren en vormen een barrière voor zowel individuele als collectieve groei. Het is dus van groot belang om deze mindset in de klas te herkennen en aan te pakken.

Een growth mindset in de klas

Het tegenovergestelde van een vaste mindset is een ‘growth mindset’. Met een growth mindset in de klas zijn leerlingen meer geneigd om uitdagingen aan te gaan, veerkracht te tonen bij tegenslagen en open te staan voor feedback. Bij Vilan geloven we sterk in het stimuleren van deze growth mindset, omdat het niet alleen bijdraagt aan betere leerresultaten maar ook aan een positievere klassendynamiek.

Door het herkennen en aanpakken van een vaste mindset, kunnen we ruimte maken voor het ontwikkelen van een growth mindset in de klas. Dit is niet alleen voordelig voor de leerlingen, maar ook voor leerkrachten die streven naar een omgeving waarin elke leerling tot zijn of haar volle potentieel kan komen.

growth mindset in de klas voorbeeld

De fictieve casus van Tim en Sara

Stel, je hebt twee leerlingen: Tim en Sara. Beiden worden geconfronteerd met een complexe wiskundige uitdaging.

Tim met zijn Vaste Mindset ❌ 

Tim gelooft dat hij ‘gewoon niet goed is in wiskunde’. Hij kijkt naar de uitdaging, voelt zich overweldigd en besluit het niet eens te proberen uit angst om te falen. In de lessen die volgen, doet hij minimale inspanningen en vermijdt hij taken die hij als ’te moeilijk’ beschouwt. Dit gedrag is een klassiek voorbeeld van een vaste mindset in de klas, waarbij de leerling het zelfs niet probeert vanwege de angst om zijn ’tekortkomingen’ te bevestigen.

Sara met haar Growth Mindset 📈 

In tegenstelling tot Tim, gelooft Sara dat haar vaardigheden kunnen worden ontwikkeld met tijd en inspanning. Ze ziet de wiskundige uitdaging als een kans om te leren. Zelfs als ze het antwoord niet meteen vindt, probeert ze verschillende benaderingen en vraagt ze om feedback. Sara ziet een mislukking niet als een negatieve reflectie op haar capaciteiten, maar als een stap in haar leerproces.

Wat jij kunt doen

Als een leraar kun je deze verschillen in mindset identificeren en gerichte interventies toepassen. In het geval van Tim, kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je hem geruststelt dat falen een onderdeel is van het leerproces en niet een definitieve meting van zijn capaciteiten. Het kan ook betekenen dat je Sara’s aanpak prijst en als voorbeeld stelt, om zo een growth mindset in de klas te stimuleren.

Door aandacht te besteden aan deze verschillende mindsets en door het gebruik van gerichte interventies zoals de e-Mindset training van Vilan, kun je een omgeving creëren waarin een growth mindset de norm wordt, in plaats van de uitzondering.

wiskunde growth mindset in de klas

Een groeimindset in de klas stimuleren? Ontdek onze online training

Het stimuleren van een growth mindset in de klas is geen eenmalige taak maar een voortdurend proces.

Dat is precies waar de Mindset Training van Vilan op is gericht. Deze training biedt inzichten en vaardigheden die jou als leraar in staat stellen om effectief een growth mindset te bevorderen bij jouw leerlingen.

Leerproces Module

Deze module richt zich op de interactie tussen mindset en het leerproces. Het biedt je strategieën om te begrijpen hoe het brein informatie absorbeert en hoe een groeimindset deze opname kan stimuleren. Zo leer je hoe je de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen kunt aanwakkeren.

Groeitaal Module

Taal speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van een mindset. In deze module leer je welke taal je kunt gebruiken om een growth mindset te stimuleren en welke zinnen of woorden een vaste mindset kunnen versterken. Het is als het ware een gids voor effectieve communicatie in de klas.

Feedback Module

Goede feedback kan het verschil maken in het leerproces. Deze module leert je hoe je feedback kunt formuleren die de groeimindset van leerlingen bevordert. Je krijgt inzicht in de feedbackcyclus en hoe je deze kunt inzetten om leerlingen op een positieve manier te benaderen.

Ontwikkel effectief jouw aanpak als leraar

Investeer in de toekomst van je leerlingen én in jouw professionele ontwikkeling met de training Mindset van Vilan. Zo werk je gericht aan een positieve groeimindset in de klas.

Bekijk de video over onze Growth mindset training:

Meer informatie?